ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att stiftelsen ska förvaltas av Lunds Universitet och dess ekonomiska avkastning, förstått som såväl utdelningar, räntor och realisationsvinster ska användas för utbildning och forskning av elever och lärare vid Musikhögskolan i Malmö, enligt Musikhögskolans närmare bestämmande. Ca 150 000 kr av donationen är avsedda för en diskuterad CD-produktion, och kan användas omedelbart.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Sten K Johnssons musikstipendier
Organisationsnummer:802479-4433
Adress:
  • Lunds universitet, Stiftelseavdelning
  • Box 117
  • 221 00 Lund
Telefonnummer:046-222 00 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS