ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja vetenskaplig undervisning och forskning på sjö- och transporträttens områden. Ändamålet skall uppfyllas genom att stiftelsen genom avkastningen av dess kapital, efter avdrag för kostnader, årligen skall utdela ett eller flera forskningsstipendier för forskning inom nämnda rättsområden i eller utom Sverige, genom att bekosta utgivande av skrifter inom sagda rättsområden, för bekostnad av arrangerande av vetenskapliga symposier, seminarier eller föredrag inom sagda områden eller för liknande verksamhetsformer.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Stellan Graafs Minnesfond
Organisationsnummer:802478-9938
Adress:
  • Lars Boman
  • Lagman Linds väg 2
  • 182 79 Stocksund
Telefonnummer:070-6612518
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:575 995 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS