ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att främja verksamheter som – bidrar till att förbättra fattiga människors levnadssituation i utvecklingsländer och/eller – bidrar till att förbättra fattiga och från samhället utstötta människors liv i Sverige. Ändamålen främjas genom att lämna bidrag till organisationer utomlands och i Sverige, drivna på ideell grund, som arbetar mot ovanstående ändamål och som genomför sin verksamhet på ett transparent och kostnadseffektivt sätt. Stiftelsen har rätt att framledes mottaga egendom genom gåva, testamente eller annorledes. Stiftelsen kan också aktivt verka för verksamheter riktade till privatpersoner, företag och organisationer som syftar till att få in ytterligare medel till stiftelsen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Stöd för Utveckling
Organisationsnummer:802426-1664
Adress:
  • SEB, stiftelser
  • Institutioner & Stiftelser
  • 405 04 GÖTEBORG
Telefonnummer:031-622516
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:55 625 485 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS