ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall ha till ändamål att på sätt nedan i § 6 närmare angives främja vetenskaplig forskning genom att stödja utredningen av rättsförhållandet mellan staten och den enskilde medborgaren, särskilt den enskildes rätt till frihet i andligt, fysiskt och ekonomiskt hänseende. Avkastningen av stiftelsens medel skall för förverkligande av det i § 1 angivna ändamålet utbetalas såsom bidrag för utförande av viss forskningsuppgift – eventuellt såsom resestipendium – avseende exempelvis motsatsförhållandet mellan statsmakten och den enskildes frihet eller såsom erkänsla för en redan utförd, särskilt framstående prestation inom samma område. Bidrag kan endast utgå till den, som avlagt juris kandidatexamen eller annan likvärdig juridisk examen. För fullföljande av stiftelsens ändamål må för varje år grundfondens hela nettoavkastning disponeras. Ansökan om erhållande av bidrag må ingivas till styrelsen, men denna skall vara oförhindrad lämna bidrag till icke sökande. Bidrag må lämnas ickeblott åt den som ägnar sig åt vetenskaplig juridisk verksamhet, utan skall i lika mån stå öppet för den praktiska juridikens män, såsom domare, advokater, bankjurister o.s.v.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Staten och Rätten
Organisationsnummer:802402-9590
Adress:
  • Stockholms Universitet
  • Donationsförvaltningen
  • 106 91 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-162000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:610 600 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS