ÄNDAMÅL

Stiftelsen S:t Sigfrids folkhögskola har till ändamål att driva kyrklig folkhögskola på Kronoberg. Folkhögskolans verksamhet skall tillgodose Svenska kyrkans behov av kristen ungdoms- och vuxenutbildning inom ramen för folkhögskoleförordningen, SÖ:sföreskrifter och anvisningar till folkhögskoleförordningen samt folkhögskolans reglemente.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen S:t Sigfrids folkhögskola
Organisationsnummer:829500-6921
Adress:
  • Kronoberg
  • 352 63 Växjö
Telefonnummer:0470-72 40 80
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS