ÄNDAMÅL

Fonden har till ändamål att i första hand genom stöd till behövande anhöriga efter anställda inom postverket, vilka är berättigade till inträde i ST-Postverket, bidra till lindring av de ekonomiska svårigheter som på grund av den anställdes frånfälle drabbat efterlevande och i andra hand utbetala ett belopp vid medlems i ST-Postverket frånfälle till närmast anhörig eller dödsboet utan särskild behovsprövning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen ST-Posts Understödsfond (blomsterfonden)
Organisationsnummer:802006-7453
Adress:
  • ST inom PostNord
  • A5
  • 105 00 STOCKHOLM
Telefonnummer:070-9802356
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:407 299 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS