ÄNDAMÅL

Fondens räntemedel må användas för nedan angivna ändamål med företräde för olika ändamål i den ordning, här omförmäles: a) I och för bekostande av samtliga eller en del ordinarie såväl som extra Ämbetsmäns deltagande i Logens egna eller i främmande, till Stockholm förlagda Loges, måltidsloger och andra högtidligheter; b) I och för bekostande av ett samkväm vid slutat arbetsår för samtliga ordinarie och extra Ämbestmän. Vid sådant tillfälle må, därest medlen därtill lämna tillgång och så iövrigt prövas lämligt, även andra för S:t Johannislogen S:t Erik och dess arbeten intresserade personer inbjudas; c) I och för bestridande av kostnaderna vid Logens representation genom Ordförande Mästaren och andra Bröder Ämbetsmän vid främmande, utom Stockholm belägna, Logers jubileer eller andra liknande högtidligheter.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen S:t Johanneslogen S:t Eriks Ämbetsmannafond
Organisationsnummer:802003-9221
Adress:
  • Johanneslogen S:t Erik
  • Blasieholmsgatan 6
  • 111 48 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-4633752
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS