ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att ge understöd till behövande. Sedan av den årliga avkastningen minst en tiondel lagts till kapitalet, skall återstoden utdelas jämlikt bestämmelsen i § 2. Härvid skall hänsyn tagas till de ursprungliga donationsbestämmelserna i den utsträckning som finnes lämplig.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen S:t Johannes Logen Den Nordiska Förstas samfond för välgörande ändamål
Organisationsnummer:802405-5124
Adress:
  • Blasieholmsgatan 6
  • 111 48 STOCKHOLM
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS