ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att öka möjligheterna för sjuksköterskestudenter i grundutbildning till kunskapsutveckling inom sjuksköterskans kunskapsområden med inriktning mot forskning och utveckling. Stipendiet utdelas i form av resebidrag, bidrag till deltagaravgifter, bidrag till uppehälle samt bidrag till för ändamålet nödvändig litteratur.Ovanstående gäller ej kurser som bedrivs inom ramen för ordinarie grundutbildning, med undantag av utvecklingsarbete eller motsvarande.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen SSEFs Minnesfond
Organisationsnummer:802404-0977
Adress:
  • Svensk Sjuksköterskeförening
  • Baldersgatan 1
  • 114 27 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-4122400
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS