ÄNDAMÅL

Avkastningen från skall efter täckning av administrativa kostnader och efter fondering av minst 10 % och högst 20 % användas för stöd till klinisk medicinsk forskning inom området infektionssjukdomar genom forskningsunderstöd, forskningsstipendier eller bidrag till vetenskapliga symposier arrangerade av eller under överseende av SSAC.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen SSAC Foundation
Organisationsnummer:802403-5936
Adress:
  • Svenska Läkaresällskapet
  • Box 738
  • 101 35 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-4408880
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS