ÄNDAMÅL

Den behållna räntan af fonden skall användas sålunda att, sedan tio procent af denna ränta lagts till kapitalet, af återstoden utdelas pensioner å Trehundra (300) kronor till bebehöfvande och i små villkor lefvande enkor eller oförsörjda äldre döttrar efter å Riddarhusets introducerade Grefvar, Friherrar eller Adelsmän, med företrädesrätt för sådana som sjelfva kunna räkna skyldskap med mig eller med min aflidne man Grefve Jacob Melcher Spens, samt hvad beträffar enkor, jemväl för sådana hvilkas aflidne män kunnat räkna sådan skyldskap, hvarvid iakttages, att den som en gång kommit i åtnjutande af pension från fonden erhåller denna pension under sin återstående lifstid såframt hon icke ingår i äktenskap.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Spens-Manderströms Gåvofond
Organisationsnummer:802003-1624
Adress:
  • Riddarhuset
  • Box 2022
  • 103 11 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-723 39 90
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS