ÄNDAMÅL

Såsom bidrag under eller efter sjukhusvård till broder, som i anledning av sjukhusvistelsens längd eller på grund av minskad arbetsförmåga, orsakad av sjukdomen, fått sin ekonomiska ställning försämrad, täckande av kostnad för eftervård, som broder av ekonomiska skäl eljest inte har möjlighet att bekosta, bestridande av broders kostnader för ortopediska hjälpmedel, bestridande av kostnader för andra hjälpmedel än ortopediska, vilka broder med olika fysiska handikapp medicinskt bedöms vara i behov av, täckande av kostnader för konvalecentvård eller rekreation, som broder av ekonomiska skäl eljest inte har möjlighet att bekosta. såsom bidrag till änka och barn till avliden broder, som i anledning av dödsfallet fått sin ekonomiska ställning avsevärt försämrad. Bidrag skall endast utgå såvitt vederbörande sökt de av samhället tillgängliga bidragen. I avvaktan på att allmänna bidrag skall utgå må dock utdelning ske i form av lån eller bidrag, bestridande av kostnader för trivselbefrämjande åtgärder för sjuk broder eller änka efter avliden broder, bestridande av kostnader för deltagande i Gustaf Wasalogen som broder av ekonomiska skäl eljest inte har mjölighet till.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Sparbössefonden
Organisationsnummer:802002-1310
Adress:
  • Odd Fellow Logen nr 13 Gustaf Wasa
  • Västra Trädgårdsgatan 11 A
  • 111 53 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-4114347
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS