ÄNDAMÅL

Ändamålet är att främja vetenskaplig forskning på områden med anknytning till sparbankernas verksamhet. Särskilt angelägna områden är därvid företags- och hushållssektorerna. Bidrag från stiftelsen skall avse begränsade, för sparbanksrörelsen intressanta forskningsuppgifter, som avses bli skriftligt redovisade. Som mottagare av bidrag kan – förutom universitetet, högskolor och företag – ifrågakomma enskild person, som bedriver forsknings- och utredningsverksamhet vid universitet, högskolor och företag inom det i första stycket angivna området.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Sparbankernas Företagsinstitut
Organisationsnummer:802013-6407
Adress:
  • SparbanksAkademin
  • Stora gatan 39
  • 722 12  Västerås
Telefonnummer:021-382770
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS