ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall till ändamål i första hand ha att verka inom följande områden:1. Information om- och marknadsföring av Sotenäs kommun, turistbyråverksamhet.2. Svara för nödvändiga informationstrycksaker och turistbroschyrer.3. Främjaoch utveckla turism och reseliv.4. Främja utvecklingen av turistiska aktiviteter och produkter (säsongsförlängande åtgärder).5. Medverka i utrednings- och planeringsarbetet inom turism och övrigt näringsliv i kommunen.6. Boknings- och uthyrningsverksamhet.7. Samarbeta med andra turistorgan på olika nivåer, läns-, regional- och central nivå.Stiftelsen har i detta arbete att söka samarbete med berörda kommunala organ (fritidsnämnd, hamnstyrelse, kulturnämnd och kommunstyrelse), näringslivet (företagsgruppen, köpmannaföreningen m fl) och andra organisationer (fritids- och kulturföreningar m fl).

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Sotenäs Turism
Organisationsnummer:854600-4865
Adress:
  • Bäckevikstorget 5
  • 456 31 Kungshamn
Telefonnummer:0523-665550
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:2 012 358 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS