ÄNDAMÅL

1:0 Stipendium tilldelas vid slutet av maj månad varje år någon fattig studerande född i Karlshamn. 2:0 Sökande skall vara känd för dygd och flit. 3:0 Om någon bland de sökande skulle styrka sig vara av Sorbonska släkten äger han företrädesrätt, även om han icke är född i Karlshamn, såvida han enl. 2:a punkten är behörig och tillika fattig. 4:0 Innehavaren får gagna detta stipendium i trenne följande år.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Sorbonska stipendiefonden
Organisationsnummer:802479-6594
Adress:
  • Lunds Universitet
  • Box 117
  • 221 00 Lund
Telefonnummer:046-222 00 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS