ÄNDAMÅL

Från fonden utgår två understöd till enkor med oförsörjda barn, eller oförsörjda kvinnor öfver 40 år, hvilka af Riddarhus Direktionen utses bland adliga ätter, som dertill anmäla sig, hvarvid min egen slägt, om någon sådan skulle befinnas i behof afunderstöd, bör ega företrädesrätt.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Sophia Amalia Ribbings Testamentsfond
Organisationsnummer:802002-7986
Adress:
  • Riddarhuset
  • Box 2022
  • 103 11 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-723 39 90
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS