ÄNDAMÅL

Minst en tiondel av fondens årliga avkastning skall läggas till kapitalet. Avkastningen skall lika fördelas till högst sex elever i gymnasiets avgångsklass. Gymnasieskolan i Falkenberg, genom behörigt beslutsorgan, utser stipendiater och lämnar anvisning om beloppens användning. Kammarkollegiet har i beslut den 18 augusti 2015 medgett att stiftelsen får förbruka såväl kapital som avkastning för ändamålet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Sonja och Nils Wikströms Stipendiefond
Organisationsnummer:849000-5314
Adress:
  • Falkenbergs kommun
  • Ekonomienheten
  • 311 80 FALKENBERG
Telefonnummer:0346-886000
E-post:ekonomi@falkenberg.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:500 878 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS