ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att utan vinstsyfte främja Kristensamfundets religiösa verksamhet och undervisning på fastigheten Davide 1:68 i Gammelgarns socken, Gotlands kommun. I den mån ändamålet enligt ovan kan anses tillgodosett, får stiftelsen också främja annan Kristensamfundets verksamhet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Sommargården Davide
Organisationsnummer:834001-3112
Adress:
  • Karl Holmström van der Weyden
  • Tunavägen 5
  • 153 30 Järna
Telefonnummer:0702 30 52 57
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS