ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att den årliga avkastningen skall, sedan minst 1/10 lagts till kapitalet, användas till förmån för elever vid kommunens grundskola företrädesvis för: belöning elev uppmuntran åt elev, som visat goda kunskaper i särskilt ämna, god kamratanda eller berömvärd flit, belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skola eller åt gymnastik eller idrott, stipendium för fortsatt utbildning, hjälp åt elev för studier eller för studieresa inom- eller utomlands, studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål eller, förvärv av materiel med mera.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Sölvesborgs Kommuns samfond fr grundskolan
Organisationsnummer:802480-1956
Adress:
  • Sölvesborgs Kommun
  • Ekonomikontoret
  • 294 80 Sölvesborg
Telefonnummer:0456-816029
E-post:therese.lavesson@solvesborg.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:218 938 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS