ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att arbeta utifrån Rudolf Steiners antroposofiska människobild. Att stödja boende, omsorg och verksamhet för barn, ungdomar och vuxna i behov av själslig vård och att främja deras utvecklings möjligheter på bästa sätt. Samt arbeta med och stödja annan antroposofisk verksamhet utanför stiftelsen. Stiftelsen får lämna ekonomiskt bidrag eller lån samt teckna borgen till stöd för ändamålet,som stiftelsens verksamhet är beroende av från en vidare synpunkt sett. Sådana ändamål har, liksom stiftelsens ändamål, sin grund i Rudolf Steiners antroposofi, vilken omfattar bl. a forskning inom en fri högskola och därmed ideellt förbundna verksamheter, såsom vård och fostran av barn, undervisning och utbildning samt konstnärlig verksamhet. Ekonomiskt stöd som här avses, får lämnas endast om styrelsen bedömer att förverkligandet av stiftelsens ändamål inte åsidosätts. Stiftelsen har inget enskilt vinstintresse.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Solstrimma
Organisationsnummer:802411-9128
Adress:
  • RK Lauréns AB
  • Box 13
  • 153 07 Hölö
Telefonnummer:08-55481140
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS