ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att anskaffa och utan vinstsyfte tillhandahålla lokaler för Knivsta Waldorfförskolas verksamhet samt att stödja undervisning i waldorfförskolepedagogik och utbildning av waldorfförskolelärare.Stiftelsen får också ekonomiskt stödja verksamhet som avser vård och fostran av barn samt undervisning och utbildning i annat fall än som avses i punkten ovan liksom vetenskaplig forskning och konstnärlig verksamhet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Solstigen Knivsta Waldorfförskola Byggnadsstiftelse
Organisationsnummer:817602-7251
Adress:
  • Kolonivägen 5
  • 74144 KNIVSTA
Telefonnummer:018-343343
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS