ÄNDAMÅL

De medel, som Swedish Match enligt stadgarna inlevererat till Stiftelsen, skall efter avdrag för erforderliga förvaltningskostnader och fonderingar enligt § 10 fördelas sålunda att 90 procent därav skall användas till fromma för sjuka och klena barn, i synnerhet invalidiserade och kroniskt sjuka samt för andra behövande, i synnerhet åldringar, som ej på annat sätt kan tillgodoses.Återstående 10 procent av tillgängliga medel skall tilldelas Livsmedelshandlarnas och Svensk Servicehandel & Fast Foods understödsfonder till fördelning dem emellan i förhållande till deras respektive försäljning av ”Solstickor” och ”Soltändare”. De till dessa fonder inflytande medlen skall användas enligt för fonderna fastställda reglementen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Solstickan
Organisationsnummer:802010-5063
Adress:
  • Sveavägen 44
  • 111 34 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-220620
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS