ÄNDAMÅL

Ändamålet skall förverkligas genom att Stiftelsen disponerar i första hand avkastningen av sina tillgångar, vilka skall utdelas för bl a följande ändamål:2.1 bidrag till barndaghem, lekskolor ävensom skolor och institutioner där barn vistas, attanvändas för inköp av dels barn- och ungdomsböcker av god kvalitet, dels uppfostrande och utvecklande undervisnings- och lekmaterial,2.2 bidrag till uppmuntran och stöd av såväl dem som författar som dem som verkar för kännedom om, för utgivningeller för spridandet av barn- och ungdomslitteratur, ägnad att främja barns uppfostran och utveckling,2.3 bidrag till utgivning av kvalitetstidningar och tidskrifter för barn och ungdom,2.4 understöd till forskningsprojekt kring frågor rörande barnkultur,2.5 bidrag till andra projekt, i den mån dessa direkt eller indirekt bidrar till förverkligande av ändamålet.3 Kvalifikationskrav m m 3.1 Kvalifiserad att bli delaktig av de stipendier, bidrag eller övriga förmåner, vilka Stiftelsen ger, är envar svensk eller utländsk fysisk eller juridisk person, vars verksamhet och/eller kunskaper enligt bedömning av styrelsen eller av styrelsen anlitad expertis enses rimligen kunna vara eller bli till nytta för ändamålet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Solkatten
Organisationsnummer:802013-5813
Adress:
  • Astrid Lindgren Aktiebolag
  • Östermalmsgatan 87 C
  • 114 59 Stockholm
Telefonnummer:08-12202500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS