ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till föremål för sin verksamhet att äga, upprusta och förvalta fastigheten Vika 2:1 med därpå befintliga byggnader och att bl.a. tillhandahålla lokaler för ungdoms- och föreningsverksamhet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Solgården
Organisationsnummer:828000-8890
Adress:
  • Gun-Britt Klingberg
  • Moenvägen 28
  • 331 73 BOR
Telefonnummer:0370-65 46 42, 0370-65 06 49
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:155 268 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS