ÄNDAMÅL

§ 2 Stiftelsen Soldatfonden skall värna om Sveriges rekryter, gruppchefer, soldater och sjömän, nationellt såväl som internationellt. I arbetet med att tillvarata och värna om Sveriges rekryter, gruppchefer, soldater och sjämäns intressen skall stiftelsen verka för att deras situation uppmärksammas.mom 1 Stiftelsen skall även skapa möjligheter för rekryter, gruppchefer, soldater och sjömän till en meningsfull fritid, bland annat genom att upphandla förmåner för dessa. Stiftelsen kan även upplåta rättigheten att exponera stiftelsens namn i detta avseende.mom 2 Stiftelsen skall även bistå och kunna ge ekonomiskt stöd till rekryter, gruppchefer, soldater och sjömän,, eller dess anhöriga, vid skada eller dödsfall under tjänstgöring.mom 3 Om intressekonflikt mellan å ena sindan rekryter, gruppchefer, soldater och sjömän som tjänstgör inom Försvarsmakten och å andra sidan de civila myndigheterna uppstår, skall företräde ges till de rekryter, gruppchefer, soldater och sjömän som tjänstgör inom Försvarsmakten.§ 4 mom 7 Styrelsen kan från stiftelsens kapital utdela anslag i enlighet med § 2 syften. Dock skall uppkommande överskott efter skatt fördelas efter följande prioritering1: för främjandet av stiftelsens ändamål2: för bidrag i enlighet med § 2 och mom 23: för ökning av stiftelsens kapital

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Soldatfonden
Organisationsnummer:802404-6883
Adress:
  • Värnpliktsrådet
  • 107 86 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7826827
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:184 972 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS