ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara att främja vård och uppfostran särskilt av utvecklingsstörda barnatt utöva hjälpverksamhet till gagn för behövande utvecklingsstördas sociala integrationatt bereda understöd för sådan utbildning, undervisning och vetenskaplig forskning som ansluter till detta syfte.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Solbergafonden
Organisationsnummer:815600-4445
Adress:
  • Solbergahemmet
  • 153 91 JÄRNA
Telefonnummer:08-55150126
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:184 694 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS