ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att anskaffa och inrätta samt som ägare inneha och förvalta ett församlingshem i Solberga och att där tillhandahålla lokaler för i första hand kyrkligt, evangeliskt-lutherskt församlingsarbete. Stiftelsen skall även i övrigt vidta lämpliga åtgärder för att väcka, vidmakthålla och stärka det kyrkliga församlingslivet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Solberga församlingshem
Organisationsnummer:853300-3383
Adress:
  • Bagarevägen 9
  • 442 65 Jörlanda
Telefonnummer:0303-66960
E-post:yvonne.haag@svenskakyrkan.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:4 311 079 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS