ÄNDAMÅL

Avkastningen av fonden skall efter förslag av överläkarnas för centrallasarettets medicinska, kirurgiska,radiologiska och patologiska avdelningen användas för bekämpande av svårare sjukdomar, som kräva specialbehandling, såsom exempelvis kräftsjukdomar och liknande åkommor: a) genom beredande av frisängar för å lasarettet intagna medellösa eller mindre bemedlade patienter eller genom lämnande av bidrag till kostnaderna för poliklinik behandling av dylika patienter, allt från Västmanlands länslandstingsområde, men med företräde för patienter från Karbennings socken; b) genom inköp av medicinsk facklitteratur för lasarettsbibliotekets räkning, vartill årligen må användas högst en fjärdedel av räntemedlen, eller c) genom utdelande av stipendier åt nämnda läkare för studier i fråga om ovannämnda slags sjukdomar.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Sofie och Per Anderssons donation
Organisationsnummer:878002-2458
Adress:
  • Landstinget Västmanland
  • 721 51 VÄSTERÅS
Telefonnummer:021-174530
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS