ÄNDAMÅL

Avkastningen på kapitalet varje år som stipendium utdelas till en eller flera elever vid folkskolan i Skogstorp, vilka under skoltiden ådagalagt flit och studieintresse samt genom gott uppförande utmärkt sig under skoltiden. Skolstyrelsen äger bestämma vilka elever som skola komma i åtnjutande av stipendiet, varvid dock elever som visat konstintresse skola äga företräde . Kammarkollegiet har i beslut den 18 augusti 2015 medgett att stiftelsen för förbruka såväl kapital som avkastning för ändamålet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Sofia Haags Donationsfond
Organisationsnummer:849000-3095
Adress:
  • Falkenbergs Kommun
  • Nygatan 34
  • 311 80 Falkenberg
Telefonnummer:0346-886091
E-post:david.sjolinder@falkenberg.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS