ÄNDAMÅL

Fondens disponibla avkastning skall, sedan minst tio procent därav varje år lagts till kapitalet, användas till medicinsk forskning. Bidrag kan härvid utgå i form av forskningsstipendier, studieresor, inbjudande av gästföreläsare etc. Avkastning fårinte användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Socialstyrelsens samfond till förmån för läkarvetenskaplig forskning
Organisationsnummer:802405-8318
Adress:
  • Svenska Läkaresällskapet
  • Box 738
  • 101 35 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-4408860
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS