ÄNDAMÅL

Stiftelsens disponibla avkastning skall, sedan minst tio procent därav varje år lagts till kapitalet, utdelas i bidrag till patienter inom Landstingets i Östergötland psykiatriska slutenvård på sätt nedan anges. a) såsom bidrag under eller efter sjukhusvård till patient, som i anledning av sjukhusvistelsens längd eller på grund av minskad arbetsförmåga, orsakad av sjukdomen, fått sin ekonomiska ställning försämrad, b) till täckande av kostnad för eftervård, som patient av ekonomiska skäl eljest inte har möjlighet att bekosta, c) till bestridande av kostnader för andra personliga hjälpmedel än ortopediska, vilka personer med olika fyskiska handikapp medicinskt bedöms vara i behov av, dock ej tandproteser och vanliga glasögon samt d) till täckande av kostnader för konvalescentvård och rekreationsresor, som patient av ekonomiska skäl eljest inte har möjlighet att bekosta.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Socialstyrelsens samfond för patienter vid Birgittas sjukhus i Vadstena
Organisationsnummer:822003-6696
Adress:
  • Region Östergötland
  • 581 91 LINKÖPING
Telefonnummer:013-222000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:2 363 501 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS