ÄNDAMÅL

Att av samfondens avkastning minst en tiondel skall läggas till kapitalet och att 75 kr av samfondens avkastning årligen skall utgå till underhåll av den gravplats som omnämns i föreskrifterna för Ida Bergengrens fond. Återstående av avkastningen disponeras av sociala centralnämnden att utdelas till behövande inom Svenljunga kommun Disponibel avkastning får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen sociala samfonden (Svenljunga)
Organisationsnummer:865000-9353
Adress:
  • Svenljunga kommun
  • 512 80 Svenljunga
Telefonnummer:0325-18000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 631 729 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS