ÄNDAMÅL

Av fondens årliga avkastning skall 1/10 läggas till kapitalet. Den för utdelning disponibla avkastningen användes enligt beslut av socialnämnden till stöd åt behövande och bidrag till sjuka inom kommunen, samt extra aktivitet för boende pensionärer i kommunens servicebostäder, som inte skall ombesörjas av det allmänna. När nämnden bestämmer hur avkastningen skall disponeras bör hänsyn tas till föreskrifterna i urkunderna för de i fonden ingående donationerna i den utsträckning som finnes lämpligt. Ansökan om bidrag ur fonden kan göras hos socialnämnden. Avkastning som inte användes, reserveras för utdelning under kommande år.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen sociala samfonden (Lerum)
Organisationsnummer:857209-0127
Adress:
  • Ekonomikontoret
  • Lerums kommun
  • 443 80 Lerum
Telefonnummer:0302-521919
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 693 911 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS