ÄNDAMÅL

Den årliga avkastningen, sedan minst en tiondel tillförts kapitalet, får efter beslut av styrelsen användas till hälften åt behövande skolbarn och hälften till långtidssjuka och behövande äldre. Avkastningen får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel. Vid disposition av samfonden skall lämplig hänsyn tas till föreskrifterna i urkunderna för de i samfonden ingående donationerna.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Social Samfond i Lima Socken
Organisationsnummer:884400-8501
Adress:
  • Prästgård 1
  • 780 64 LIMA
Telefonnummer:0280-59 31 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:214 908 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS