ÄNDAMÅL

Av den årliga nettoavkastningen skall minst 1/10 läggas till kapitalet. Återstående belopp är tillgängligt för utdelning påföljande år. Disponibel avkastning skall användas till stöd åt behövande inom kommunen, särskilt sjuka och handikappade. Avkastningen får dock inte användas för att täcka behov som enligt lag skall tillgodoses med utdebiterade medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Social Samfond (Götene)
Organisationsnummer:869001-0239
Adress:
  • Ekonomikontoret
  • Götene kommun
  • 533 80 Götene
Telefonnummer:0511-386038
E-post:marianne.hedberg@gotene.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:2 904 940 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS