ÄNDAMÅL

Lämna årliga livstidspensioner åt pensionärer eller andra personer inom kommunen, som av fysiska eller psykiska skäl möter mera betydande svårigheter i sin dagliga livsföring, dock företrädesvis åt sådana behövande som varit långvarigt sjuka. Nuvarande pensionsinnehavare skall dock vara bibehållna vid sin rätt. Avkastningen får inte användas för att täcka behov som enligt lag skall tillgodoses med utdebiterade medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen social samfond för sjuk och konvalescentvård
Organisationsnummer:802479-7261
Adress:
  • Tranås kommun
  • 573 82 Tranås
Telefonnummer:0140-68272
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:208 706 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS