ÄNDAMÅL

Av den årliga nettoavkastningen skall minst 1/10 läggas till kapitalet. Återstående belopp är tillgängligt för utdelning påföljande år. Avkastning som inte utdelas skall resververas för utdelning under kommande år. Disponibel avkastning skall användas till att lämna stöd åt behövande personer samt till gamla och sjuka inom Gräsmarks församling. Avkastningen får dock inte användas för att täcka behov som enligt lag skall tillgodoses med utdebiterade medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Social samfond 4, Gräsmark
Organisationsnummer:874000-9744
Adress:
  • Sunne kommun
  • 1. Ekonomienheten
  • 686 80 SUNNE
Telefonnummer:0565-16059
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:426 952 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS