ÄNDAMÅL

§ 2. Stiftelsens ändamål är att bedriva förskoleverksamhet efter de riktlinjer som framgår av Rudolf Steiners pedagogiska forskning (waldorfförskolepedagogik).§ 3. Stiftelsen får lämna bidrag eller lån samt teckna borgen till stöd för ändamål som stiftelsens verksamhet är beroende av från en vidare synpunkt sett. Sådana ändamål har, liksom stiftelsens ändamål, sin grund i Rudolf Steiners antroposofi, vilken omfattar bland annat forskning inom en fri högskola och därmed ideellt förbundna verksamheter, såsom vård och fostran av barn, undervisning och utbildning samt konstnärlig verksamhet. Understöd som nu avses bör särskilt avse utbildning till waldorfförskollärare.Ekonomiskt stöd som avses i denna paragraf får lämnas endast om det enligt stiftelserådets bedömande inte innebär åsidosättande av ändamålet i § 2.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Snödroppen
Organisationsnummer:882000-4789
Adress:
  • Dormsjö 371
  • 776 98 GARPENBERG
Telefonnummer:0225-231 01
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 134 427 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS

ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att genom punktinsatser i stipendieform till barn, ungdomar och vuxna privatpersoner samt till juridiska personer ge stöd i situationer där stöd inte går att få från annat håll, samla in och sprida hoppingivande nyheter och innovationer samt ge bidrag till andra som gör likadant, utbilda människor som kan arbeta för Stiftelsen Snödroppens ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Snödroppen
Organisationsnummer:802426-0005
Adress:
  • Maria Jernsdotter Björklund
  • Warbro Sjösala
  • 641 99 SKÖLDINGE
Telefonnummer:703391998
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:37 686 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS