ÄNDAMÅL

Stiftelsen ska ha till ändamål att främja aktiva, trygga och hälsobefrämjande seniorboenden. Stiftelsen ska fullfölja ändamålet främst genom att, direkt eller indirekt, i egna eller andras anläggningar, erbjuda aktiva senior-, vård- och omsorgsboenden i form av bostad, kost, social omsorg och vård. Om en boendes ekonomiska förhållanden är sådana att denne behöver ekonomiskt stöd för att betala avgifter som avses i 2 § kan stiftelsen nedsätta avgifterna och /eller till den boende förmedla ekonomiskt stöd för betalning av avgifterna. Av avkastningen i form av räntor och utdelningar ska, efter avdrag för förvaltningskostnader, minst en tiondel läggas till stiftelsens bundna kapital som består av ursprungligt donationskaptial. Till det bundna kapitalet ska också läggas gåvor och andra bidrag som inte är avsedda att omedelbart användas i verksamheten. Vad som därefter återstår ska användas för att främja stiftelsens ändamål. Stiftelsens styrelse kan emellertid besluta att även ta i anspråk del av det bundna kapitalet. Stiftelsen ska dock alltid ha ett eget kapital som gör det möjligt att varaktigt främja ändamålet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Sällskapet Vänner till Pauvres Honteux
Organisationsnummer:802481-2581
Adress:
  • Nockeby Backe 8
  • 168 40 Bromma
Telefonnummer:08-57977700
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS