ÄNDAMÅL

Stiftelsen ändamål är – sedan erforderliga medel tillförts stiftelsen enligt § 5 – att genom förvärv av fastighet bereda Sällskapet Länkarnas i Malmö medlemmar tillfälle att tillbringa ledig tid i för dem lämplig miljö och under former som överensstämmer med Sällskapet Länkarnas i Malmö stadgar, att inreda fastigheten för sitt ändamål, samt att framdeles underhålla fastigheten.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Sällskapet Länkarnas i Malmö Malmöhus
Organisationsnummer:846000-7456
Adress:
  • Box 40017
  • 214 31 Malmö
Telefonnummer:040-861 83
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS