ÄNDAMÅL

Den årliga avkastningen, sedan minst en tiondel tillförts kapitalet, får efter beslut av omvårdnadsnämnden användas till att lämna bidrag till behövande bosatta inom kommunen. Av den disponibla avkastningen från samfonden skall erläggas kostnad för vård av gravar enligt föreskrifter i testamenten av Ernst Th Grönwall och August Larsson, dock med högst så stort belopp som svarar mot Ernst och Sigrid Grönwalls grav- och donationsfonds respektive August och Gustaf Larssons understödsfonds delari samfondens avkastning. Avkastningen får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Skövde kommuns sociala samfond för allmänna hjälpbehov
Organisationsnummer:866601-5303
Adress:
  • Ekonomikontoret
  • Box 294
  • 541 26 SKÖVDE
Telefonnummer:0500-468000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:2 640 455 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS