ÄNDAMÅL

Den årliga avkastningen, sedan minst en tiondel tillförts kapitalet, får efter beslut av skolstyrelsen användas till förmån för eleverna vid kommunens gymnasieskola företrädesvis för – belöning eller uppmuntran åt elev, som visat goda kunskaper isärskilt ämne, god kamratanda eller berömvärd flit, – belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller anna kulturell verksamhet vid respektive skola eller åt idrott, – stipendium för fortsatt utbildning, – hjälp åt elev för studier eller för studieresa inom- eller utomlands – studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål eller – förvärv av material m m. Avkastningen får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Skövde kommuns samfond för gymnasieskolan
Organisationsnummer:866601-5295
Adress:
  • Ekonomikontoret
  • Box 294
  • 541 26 SKÖVDE
Telefonnummer:0500-468000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 272 366 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS