ÄNDAMÅL

Den årliga avkastningen, sedan minst en tiondel tillförts kapitalet, får efter beslut av skolstyrelsen användas till förmån för eleverna vid kommunens grundskola företrädesvis för – belöning eller uppmuntran åt elev, som visat goda kunskaper i särskilt ämne, god kamratanda eller berömvärd flit, – belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid respektive skola eller åt idrott, -stipendium för fortsatt utbildning, – hjälp åt elev för studiereller för studieresa inom- eller utomlands – studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål eller – förvärv av material m m. Avkastningen får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Skövde kommuns samfond för grundskolan
Organisationsnummer:866601-5287
Adress:
  • Ekonomikontoret
  • Box 294
  • 541 26 SKÖVDE
Telefonnummer:0500-468000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 577 937 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS