ÄNDAMÅL

Stiftelsens syfte är att ge anslag till vetenskaplig forskning inom ramen för Världsnaturfondens naturvårdsverksamhet i företrädesvis Gryts skärgård. Anslag skall dock kunna ges också till motsvarande projekt inom andra svenska östersjöskärgårdar. Medlen skall användas för:-utbildning till unga människor i syfte att bidra till kommande generationers kunskap och förståelse för naturvård i skärgårdslandskapet-att öka kunskapen om miljöpåverkan på skärgårdslandskapets fauna och flora, till grund för effektivare hänsysnsregler och skyddsprogram-att möjliggöra bevarande av skärgårdsområden med goda förutsättningar för unik fauna och flora eller med särskilt skyddsvärt naturligt ekosystem-att möjliggöra objektiv information om effekterna av det moderna samhällets miljöpåverkan och av naturvård på skärgårdslandskapets ekosystem-att befrämja en bebyggelseutveckling i skärgården som harmonierar med det specifika kulturlandskapets karaktär.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Skärvårdsfonden
Organisationsnummer:802425-4982
Adress:
  • Världsnaturfonden WWF
  • Ulriksdals Slott
  • 170 81 SOLNA
Telefonnummer:08-624 74 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS