ÄNDAMÅL

Att främja vård och fostran av barn och ungdom, av dessa skall de med särskilda behov ges prioritet. Som medel köper och förvaltar stiftelsen fastigheten Pingsten 1 (gamla skridskofabrik) Överjärna församling, Södertälje kommun och i densamma ställer till förfogande lokaliteter åt föreningen Handlaget, småskaligt hantverk och tidsenlig kulturell verksamhet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Skridskofabriken
Organisationsnummer:815600-6648
Adress:
  • RK Lauréns AB
  • Box 104
  • 153 22 JÄRNA
Telefonnummer:08-55481140
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS