ÄNDAMÅL

Främja kyrkligt, evangeliskt-lutherskt församlingsarbete. Stiftelsen skall jämväl i övrigt vidta lämpliga åtgärder för att väcka, vidmakthålla och stärka det kyrkliga församlingslivet. För ändamålet får endast avkastningen från stiftelsens tillgångar användas. Enligt Kammarkollegiets beslut 2011-04-12 får stiftelsen använda sitt kapital till stiftelsens ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Skrea Församlingsgård
Organisationsnummer:849000-3897
Adress:
  • Hans Ekström
  • Haranäsvägen 13
  • 311 43 Falkenberg
Telefonnummer:0346-81259
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:921 010 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS