ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att efter ansökan utge, av löpande avkastning, i följande ordning, a) understöd till medlemmar eller tidigare medlemmar i Svenska Kommunalarbetareförbundet, inom skorstensfejaryrket, som genom sjukdom, ålderdom eller annan orsak blivit varaktigt oförmögna att erhålla inkomster genom arbete inom yrket eller annat förvärvsarbete, samt till efterlämnade anhöriga, b) bidrag till utbildning för medlemmar i Svenska Kommunalarbetareförbundet i följande ordning, 1. Medlemmar som arbetar inom sotningsväsendet, 2. Övriga medlemmar.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Skorstensfejarnas understödsfond
Organisationsnummer:802003-0725
Adress:
  • Svenska Kommunalarbetareförbundet
  • Box 19039
  • 104 32 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-728 28 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:145 967 468 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS