ÄNDAMÅL

Av fondens årliga avkastning ska minst en tiondel läggas till kapitalet. Samfondens disponibla avkastning får användas till förmån för elever vid grundskola i Huddinge kommun för belöning eller uppmuntran åt elev, som visat goda kunskaper i särskilt ämne, god kamratanda eller berömvärt flit, belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid resp skola eller åt gymnastik eller idrott, stipendium för fortsatt utbildning, hjälp åt elever för studier eller för studieresa inom- eller utomlands, studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål eller förvärv av material m.m. Fonden får inte användas för åtgärd vars bekostande åligger stat och kommun.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Skolstyrelsens samfond
Organisationsnummer:812800-6650
Adress:
  • Huddinge kommun, Att: Barn- och utbildningsförvaltningen
  • 141 85 Huddinge
Telefonnummer:08-535 30 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS