ÄNDAMÅL

Av den årliga avkastningen skall minst 10 procent läggas till kapitalet. Disponibel avksastning användes företrädesvis till belöning eller uppmuntran åt elev, som visat god kamratanda eller berömvärd flit, belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott, stipendium för fortsatt utbildning, studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemsensamt ändmamål, förvärv av material eller andra saker. Avkastningen får dock inte användas för att täcka behov som enligt lag skall tillgodoses med utdebieterade medel. Utdelningen skall användas till förmån för elever i kommunens grundskolor.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Skolsamfonden (Färgelanda)
Organisationsnummer:862500-7805
Adress:
  • Färgelanda Kommun
  • Allhemsvägen 5
  • 458 80 Färgelanda
Telefonnummer:0528-567000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:110 697 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS