ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara att lämna bidrag till utbildning i Kongo Brazzaville genom att från och med år 2011, bevilja ett antal stipendier till studiebegåvade medellösa ungdomar för studier i eller utom landet på motsvarande gymnasieskola och/eller universitet. Stipendierna skall benämnas ”Linnéa-stipendier”. Stiftelsen skall fullfölja sitt ändamål genom att via Svenska Missionskyrkans kanaler i Kongo Brazzaville, missionärerna, finna lämpliga stipendiater. Föräldralösa barn skall äga företräde till stipendier. Redogörelse för vilka som erhållit ”Linnéa-stipendier” skall enligt en särskild arbetsordning redovisas till stiftelsen och tills vidare donator.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen skolprojekt Maman Linnéa för stipendier åt studiebegåvade ungdomar i Kongo Brazzaville
Organisationsnummer:802426-0625
Adress:
  • Betlehemskyrkans Församling
  • Erik Dahlbergsgatan 11 B
  • 411 26 Göteborg
Telefonnummer:031-7225800
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:2 193 370 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS